Witamy w DIVA FACTORY! Tylko teraz darmowa wysyłka przy zamówieniach powyżej 300zł
/
konkursy

Regulamin konkursu „Wejdź do gry z Jokerem”

Regulamin zabawy pt. „Wejdź do gry z Jokerem”realizowanej podczas Kongresu i Międzynarodowych Targów Kosmetyczno-Fryzjerskich BEAUTY FORUM & HAIR 2021

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA ZABAWY
1.1 Zabawa pod nazwą „Wejdź do gry z Jokerem”, zwana dalej „zabawą”, jest organizowana przez podmiot o nazwie INSPIRATION Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie 01-625, ul. Mickiewicza 37/58, zwany dalej „Organizatorem zabawy”.
1.2 Zabawa będzie trwała od godz. 10.00 w sobotę 25.09.2021r. do godz. 13.00 w niedzielę 26.09.2021r.
1.3 Zabawa odbędzie się w Ptak Warsaw Expo Sp. z o. o. w Nadarzynie k. Warszawy, al. Katowicka 62.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W ZABAWIE
2.1. W zabawie ma prawo wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prowadząca działalność gospodarczą, która odwiedzi stoisko Organizatora zabawy o numerze F4.5, zwanym dalej stoiskiem „Joker” i zapisze się do otrzymywania Newslettera firmy INSPIRATION Sp. z o. o.
2.2 W zabawie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora zabawy oraz ich małżonkowie i dzieci.
2.3 Aby wziąć udział w zabawie należy:
1. Zapisać się na otrzymywanie Newslettera firmy INSPIRATION Sp. z o. o. od godz. 10.00 w sobotę 25.09.2021r. do godz. 13.00 w niedzielę 26.09.2021r.
2. Odebrać kupon. Uczestnik loterii otrzymuje wyłącznie 1 kupon. Każdy kupon składa się z 2 części: część A – kupon do losowania oraz część B – kupon do weryfikacji. Każda z 2 części kuponu posiada ten sam unikalny numer identyfikacyjny.
3. Wrzucić kupon – część A – kupon do losowania – do urny umieszczonej na stoisku Joker w terminie od godz. 10.00 w sobotę 25.09.2021r. do godz. 13.00 w niedzielę 26.09.2021r.
4. Zachować część B – kupon do weryfikacji (pod rygorem utraty prawa do nagrody) do czasu przeprowadzenia losowania i odbioru nagrody.

3. NAGRODY I PRZEBIEG LOSOWANIA
3.1 W dniu 26.09.2021 r. o godz. 14.00 rozlosowane zostaną nagrody w postaci:
Nagroda 3: 1 x voucher o wartości 1 000 zł brutto (ważny do 31.12.2021)
Nagroda 2: 1 x voucher o wartości 2 000 zł brutto (ważny do 31.12.2021)
Nagroda 1: 1 x Joker PMU o wartości 5 9000 zł brutto
3.2. Losowanie nagród odbędzie się w dniu 26.09.2021 r. o godz. 14.00 na stoisku Jokera (F4.5).
3.3 Prowadzący losowanie wylosuje kolejno 3 kupony. Losowanie będzie odbywać się do chwili, aż wylosowane będzie 3 prawidłowe kupony , tj. część A – kupon do losowania.
3.4 Losowanie nagród odbędzie się w kolejności opisanej w punkcie 3.1. niniejszego Regulaminu.
3.5 Numery wylosowanych kuponów loteryjnych zostaną podane podczas losowania.
W momencie wyczytania przez osobę prowadzącą losowanie numerów znajdujących się na wylosowanych kuponach osoby będące zwycięzcami nagród i obecne w trakcie losowania zostaną poproszone na scenę wraz z drugą częścią B – kupon do weryfikacji.
Obecność na losowaniu nie jest obowiązkowa. Warunkiem otrzymania nagrody jest posiadanie drugiej części B kuponu do weryfikacji z numerem odpowiadającym wylosowanemu numerowi oraz dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport).
Wyłącznie zgodny numer na wylosowanej części A kuponu do losowania z okazanym numerem drugiej części B kuponu do weryfikacji upoważnia do obioru nagrody.
3.6 Jedna osoba nie może otrzymać więcej niż jedną nagrodę.
3.7 W dniu 26.09.2021r. po zakończeniu losowania numery wylosowanych kuponów zostaną podane do publicznej wiadomości za pomocą sprzętu wzmacniającego głos na scenie, na której odbywać się będzie losowanie oraz przez zamieszczenie na funpage Organizatora zabawy https://www.facebook.com/DIVA.PMU/
3.8 Osoby, które są zwycięzcami w zabawie i nie były obecne w dniu 26.09.2021r. na Targach w czasie losowania lub były obecne, ale nie posiadały prawidłowej drugiej części kuponu – część B do weryfikacji i dokumentu tożsamości winny zgłosić się w terminie do 31.10.2021r. w siedzibie Organizatora zabawy (Inspiration Sp. z o. o. Bobrowiec 35, 97-220 Rzeczyca) w celu odbioru nagród. Aby potwierdzić, iż jest się zwycięzcą konkursu należy przedłożyć część – B kupon do weryfikacji i dowód tożsamości.
3.9 Organizator zastrzega, iż nie ma możliwości otrzymania ekwiwalentu pieniężnego za wylosowaną nagrodę.
3.10 Nagrody nieodebrane przez zwycięzców w terminie pozostają do dyspozycji Organizatora.

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
4.1 Przystępując do zabawy Uczestnik ma możliwość zapoznania się z niniejszym regulaminem, który zostaje podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.diva-factory.pl oraz na stoisku JOKER podczas targów.

Organizator zabawy